Mirza Rafi-Us-Soda (Soda)

Maqdoor nahi us ki tajalli ke bayaan ka

Dil matt tapak nazar se ke paya na jaye ga

Na ghunchey gul ke khiltey hain na narkis ki khilein kalya’an

Gada dast-e-ahl-e-karam dekhte hain

Batein kidher gyein wo teri bholi bhooliya’an

Ghair ke paas ye apna hi guma’an hai ke nahi

Gul phenkey hai auroon ki taraf, balkey samar bhi

Jo’on ghuncha tu chaman mein bandd-e-qaba ko kholey

Sawan ke badlo’on ki tarah se bharey howey

Naseem hai tere kochey mein aur saba bhi hai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *